Operatie Exodus - Gustav Scheller

€ 12,50

‘Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; in een grote schare zullen zij terugkeren.’ (Jeremia 31:8)


In januari 1991 kwamen 120 christenen van over de hele wereld bij elkaar in Jeruzalem. Het was de tijd van de Golfoorlog en Saddam Hoessein had gedreigd Israël aan te vallen. Ze baden voor de vrede van Jeruzalem. Tijdens de conferentie sprak God tot Gustav Scheller en zijn vrouw, Elsa. God vertelde hun dat de tijd nu was aangebroken dat Hij zijn volk ging thuisbrengen. Zo werd Ebenezer Operatie Exodus geboren.


Nu, twintig jaar later, is het werk aanzienlijk gegroeid. Meer dan 130.000 Joden van over de hele wereld zijn geholpen bij hun terugkeer naar het Beloofde Land. Bijbelse profetieën gaan in vervulling; God is trouw aan zijn Woord en maakt zijn beloften waar.


Lees over de wonderbaarlijke manier waarop mensen betrokken raken in Gods plan met Israël en wordt bemoedigd.

Aanbevelingen
‘Wat een getuigenis van de trouw van God, en wat een geweldige vrucht kan één leven voortbrengen dat volledig geleefd wordt voor Jezus! Peter Horrobin, Internationaal directeur van Ellel Ministries


‘Dit verhaal is een getuigenis van de volmaakte liefde en genade van God. Een verhaal over de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land. Prachtig, wonderbaarlijk, en de rol die Gustav en Elsa Scheller hierin hebben gespeeld is gewoonweg schitterend.’
Lance Lambert, internationaal spreker en bijbelleraar

‘Gustav Scheller was diep overtuigd van de profetische betekenis van de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land. Daarom kan ik dit boek van harte aanbevelen.’
Willem Glashouwer, internationaal president Christenen voor Israël.

ISBN 9789060675106