Doelstelling

Stichting Bijbel-In heeft als doelstelling:

  • Het verspreiden van het evangelie en het toerusten van mensen, in de meest algemene zin;
  • De financiering van enig andere christelijke activiteit,

 

Dit doet de stichting door o.a. verkoop van boeken, lectuur, cd/dvd’s kaarten, cadeauartikelen etc. en de opbrengst vervolgens te bestemmen voor activiteiten die het brengen van het evangelie ondersteunen. Te denken val hierbij aan:

  • Het weggeven van bijbels en Christelijke literatuur aan mensen die dit niet kunnen bekostigen
  • Het organiseren van bijeenkomsten en andere Christelijke activiteiten
  • Het ondersteunen van het verspreiden van het evangelie in Hilversum (en omstreken)

 

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.