Verdiep je in... het Onze Vader - Rieuwerd Buitenwerf

€ 9,95

'Verdiep je in? het Onze Vader zet een bekend Bijbelgedeelte uit Matteüs in de spotlight. Het Onzevader leent zich namelijk uitstekend voor waardevolle bijbelstudie. Want hoewel het gebed bij veel mensen bekend is, is er nog zoveel meer te ontdekken dan je zou denken. Auteur Rieuwerd Buitenwerf is bijbelwetenschapper en directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap. In de tien studies staat telkens een bede uit het bekende gebed centraal. Het centrale thema uit de bede wordt vanuit hedendaags en bijbels perspectief bekeken, waardoor deze toegankelijke uitgave uitnodigt tot nadenken over belangrijke thema?s uit het christelijk geloof. Geschikt voor persoonlijke studie en bijbel- of gesprekskring. Zo kun je dit boekje gebruiken binnen je parochie of gemeente, met je bijbelstudiegroep of bij je persoonlijke stille tijd. Niet alleen geeft dit boekje je stof tot nadenken over het Onzevader en het christelijk geloof, maar het helpt je om het gebed bewuster te bidden. De serie Verdiep je in? onderscheidt zich door de focus op studies bij een bijbelboek of bijbelgedeelte. De auteurs zijn experts die de lezers mee de diepte in nemen. Zo wijzen ze hen op alles wat je moet weten om een bijbelgedeelte en zijn context zo goed mogelijk te begrijpen.'

ISBN 9789089121981