Ik zal leven - Orenstein, Henry

€ 19,95

Ik zal niet sterven. Ik zal leven. Ik zal het verhaal vertellen.Henry Orenstein groeit op in een Joods gezin in het stadje Hrubieszów in Polen.Als op 1 september 1939 de Duitsers Polen binnenvallen is hij 16 jaar oud. Eenaantal jaren weten Henry en de andere leden van het gezin uit de greep vande nazi's te blijven door te vluchten en onder te duiken. Op 28 oktober 1942 isvluchten niet langer mogelijk. Henry's ouders worden korte tijd later gedooden Henry en zijn broers en zus belanden in het concentratiekamp Budzy'n. Degeruchten over de oorlog die het kamp binnensijpelen zijn hoopvol, tegelijkertijdis hun leven iedere minuut van elke dag in gevaar. Ze balanceren voortdurendtussen hoop en vrees. In januari 1944 wordt in het kamp aangekondigd dat erJoodse wetenschappers, scheikundigen en wiskundigen worden gezocht voor eenzogenaamd Chemiker Kommando. Henry meldt zichzelf, zijn broers, zus en enkelebekenden aan. Een vlaag van verstandsverbijstering? Of een briljante ingeving?Ik zal leven is een waargebeurd verhaal, dat heel gedetailleerd laat zien in welkenachtmerrie Poolse Joden terechtkwamen toen de oorlog begon. De auteurzet zijn persoonlijke verhaal af tegen het grote decor van het door de oorlogverscheurde Europa. Daarmee geeft hij de lezer een beter perspectief op zowelde oorlog als de verschrikkingen van de Holocaust.'Ik heb dit boek in één dag uitgelezen. Het is zo meeslepend geschreven datik het niet kon wegleggen. We moeten dankbaar zijn dat zo'n gedetailleerdverslag van een echte overlever nu ook voor de komende generaties bewaard isgebleven.'Simon Wiesenthal (1908-2005)'Een belangrijke bijdrage die inzicht biedt in de feitelijke wreedheden van nazi-Duitsland, maar ook kennis geeft over de heldhaftigheid waarmee mensen zichhebben ingezet om onze broeders en zusters te helpen overleven.'Menachem Begin (1913-1992), voormalig minister-president van Israël

ISBN 9789059999053