Geniet van het leven - ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt

€ 8,50

Wie de naam 'Prediker' hoort, denkt haast vanzelf aan de uitdrukking 'lucht en leegte', dus aan 'ijdelheid der ijdelheden'. En inderdaad heeft de Prediker gezien dat het leven vluchtig is en snel voorbij gaat. Maar wie aandachtig leest, zal daar niet blijven steken. Zijn boodschap houdt veel meer in. Hij zet dat vluchtige leven in het licht van de eerbied voor God. Zijn advies: Geniet van al het goede, want het is een gave van God.
'Geniet van het Leven!' is een praktische bijbelstudie vol wijze raad! De vragen die Prediker stelt, zijn van alle tijden. Zijn vragen zijn de onze. 

De onderwerpen:
De Prediker en zijn boek; samen eerbiedig voor God; geniet van het leven; blij op maandag; de zonde in het leven; geen nieuws onder de zon. 

Over de auteurs:
Ds. Henk van den Berg is gereformeerd predikant in Berkel en Rodenrijs. Wilma van der Jagt is docente aan de Gereformeerde Hogeschool. Verder was zij voorzitter van de Gereformeerde Bijbelstudiebond. 

De vragen die de Prediker stelt, zijn van alle tijden. De vragen van 'Prediker' zijn de onze. Deze bijbelstudie gaat dieper in op de woorden van 'Prediker'.

ISBN 9789055603053