De Bijbel open - dr. W. Verboom

€ 9,75

In elk hoofdstuk wordt een gelijkenis of bepaalde uitspraak van Jezus onder de loep genomen. Wat Jezus zegt is soms heel confronterend en laat de lezer met lastige vragen achter.
Met behulp van de context, maar ook vanuit eigen ervaring weet de schrijver veel moeilijke kwesties op te helderen. Hij laat zien dat Jezus' woorden niet bedoeld zijn om ons moedeloos te maken, integendeel. Ze zijn verrassend, vol van beloften, hoop en verwachting. Ze moedigen aan om Hem vol vertrouwen achterna te gaan!

ISBN 9789058814425