1 en 2 Kronieken - Henk Poot

€ 9,95

Dit bijbelstudiemateriaal bevat twintig bijbelstudies aan de
hand van 1&2 Kronieken. Een interessant thema, want de
Kroniekenboeken worden niet vaak besproken. Er staan echter
prachtige hoofdstukken en teksten in: over het koningschap van
David en de tempelbouw, over de goddeloze Manasse die tot
bekering komt en Josafat die met een zangkoor de vijanden
tegemoet gaat. Het zijn verhalen over geloofsmoed en lofprijzing,
over halfslachtigheid en twijfel, over de plaats van Israël en de
gemeente.
De studies richten zich niet alleen op het verkrijgen van
bijbelkennis, maar ook op geloofsopbouw. Ze hebben een sterke
pastorale inslag. Elk van deze studies bevat zowel handreikingen
voor gebruik in groepen, als voor persoonlijke voorbereiding
op de kring. In de inleiding is een korte introductie op de
Kronieken opgenomen. Ook is er bij elk hoofdstuk een leesrooster
toegevoegd.

ISBN 9789085201571