Omgaan met lijden - C. van der Leest

Sale!
€ 9,90 € 2,95

Soms lijkt het lijden ver van je eigen leven af te staan. De grote rampen waar over je leest in de krant kun je, als je dat zou willen, vaak op een afstand houden. Maar als een familielid of vriend sterft, of als je zelf ernstig ziek wordt, komt het lijden heel erg op je af.


Waarom dit lijden in ons leven? Niemand ontkomt aan deze vraag. De Bijbel laat ons zien dat God liefde is en dat Hij dichtbij is, maar hoe kan de barre werkelijkheid zo anders lijken? Waar was God in Auschwitz? Hier zijn geen sim pele antwoorden mogelijk.
In dit boek leidt Van der Leest zijn lezers langs deze moeilijke vragen en helpt bij de bezinning erop. Vanuit de Bijbel laat hij zien dat het lijden niet alleen maar negatief is. Het is mogelijk om het een plaats te geven in je leven.

Ds. C. van der Leest is gereformeerd predikant in Groningen. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan, onder andere Verbonden met God. Over ons dagelijks gebed en Dienstvaardig.

ISBN 9789055604166