Wat suicidaliteit met je doet - Henrike Rebel

Sale!
€ 9,99 € 7,95

ISBN:9789023926528

Suïcidaliteit is een beladen term waarachter veel leed schuilgaat. Waarom zou iemand überhaupt overwegen om zijn leven te beëindigen? Dit informatieve boek geeft inzicht in ernstige wanhoop en psychisch lijden.

De auteur legt uit wat de kenmerken zijn van suïcidaliteit en hoe mensen tot zulke gedachten kunnen komen. Ze vertelt hoe degenen die om hen heen staan en die zich vaak zo machteloos voelen er het beste voor hen kunnen zijn. Ook gaat ze in op het thema jongeren en suïcidaliteit. Daar - naast geeft ze aan welke behandelingen er zijn. Hoe kun je verdergaan als iemand in je nabije omgeving suïcide heeft gepleegd?

Wat houdt hulp bij zelfdoding precies in en welke vragen zijn daarbij te stellen?
Het boek geeft bovendien in vijf diepte-interviews ruimschoots aandacht aan het persoonlijke verhaal van mensen met suïcidale gedachten en hun ouders, echtgenoten en kinderen.


Dit nieuwe deel in de serie ‘Wat … met je doet’ is geschreven voor naasten en familieleden, docenten, pastoraal werkers en iedereen die met suïcidale mensen in aanraking komt.

Het is ook bestemd voor mensen die zelf kampen met suïcidale gevoelens. Vanuit het christelijk geloof reikt de auteur gedachten aan over dit moeilijke thema. Ze heeft niet op alle vragen een antwoord: daar is suïcidaliteit te complex voor. Maar zij helpt de lezer bij het nadenken over en het doorvoelen van dit moeilijke onderwerp.

Drs. Henrike Rebel is verplegingswetenschapper en psychiatrisch verpleegkundige.
Ze heeft veel praktische ervaring met het omgaan met suïcidale patiënten. Ze is
opleidingsdocent bij de academie Gezondheidszorg aan de Christelijke Hogeschool Ede.
De serie ‘Wat … met je doet’ staat onder eindredactie van Kees Roest.