Doelgerichte Gemeente - Rick Warren

€ 9,95

Wat is de drijvende kracht in w kerk of gemeente? Dat kan van alles zijn: traditie, geld, programma's, persoonlijkheden, gebeurtenissen, gebouwen, zoekers. Rick Warren heeft de vaste overtuiging dat een gemeente doelgericht moet zijn, geconcentreerd op de vijf nieuwtestamentische doeleinden die onze Heer Zelf aan zijn Gemeente gegeven heeft. Het Grote Gebod en de Grote Opdracht hebben niets van hun geldigheid verloren. 'Het gaat er in de eerste plaats om dat een gemeente gezond is, en pas dan dat een gemeente groeit,' zegt Rick Warren. 'Als uw gemeente gezond is, komt de groei vanzelf. Gezonde, voortdurende groei is het resultaat van een bijbels evenwicht in de vijf doelstellingen van de gemeente.' Rick Warren heeft het geheim van de Doelgerichte Gemeente zelf ontdekt, beproefd en de kracht ervan ervaren.

ISBN 9789063534066