Het Evangelie centraal in... - Kerk gemeenschap zijn zoals God het bedoelt - Steve Timmis en Dr. Tim Chester

Sale!
€ 12,25 € 7,95

ISBN:9789058045034

Tim Chester en Steve Timmis gaan terug naar de basis als het gaat om kerk-zijn. Aan de hand van een aantal principes proberen zij te ontdekken hoe een gemeente die het Evangelie centraal stelt er in de praktijk uit zou moeten zien. Het boek bestaat uit drie delen: evangelisatie heeft prioriteit, mensen krijgen prioriteit en het belang van de gemeenschap. In hun voorwoord schrijven de auteurs: 'Veel kerken zijn in meerdere of mindere mate in de val gelopen van de acceptatie en instandhouding van eigen christelijke tradities. Ze zijn er niet in geslaagd om in beweging te blijven en open te staan voor verandering die de zaak van het Evangelie dient. (...)Veel gemeenten hebben, om wat voor reden dan ook, de kern uit het oog verloren.' In het boek worden vragen gesteld die leiden naar een goede doordenking van Gods bedoeling en naar nieuwe keuzes. Het is zeker ook geschikt voor groepsbespreking in het kader van gemeente-opbouw. Dr. Tim Chester maakt deel uit van The Crowded House en geeft leiding aan het Northern Training Institute in Engeland. Eerder schreef hij 100% anders. Steve Timmis is groepstrainer en oprichter van The Crowded House.