De praktijk van het ambt - Marnix Assink

€ 24,75

Hoe ga je als kerkenraad in deze tijd om met moderne samenlevingsvraagstukken, in beleid, pastoraat en diaconaat? Wat zijn de valkuilen voor elke ambtsdrager? De praktijk van het ambt is een trainingsboek met veel praktische aanwijzingen die je nieuwe en frisse impulsen geven voor je ambtelijk werk; een onmisbare steun in de rug in een tijd waarin je als diaken of ouderling met veel zaken wordt geconfronteerd.

Het boek is uitermate geschikt voor gespreksvoorbereiding, cursussen, trainingen en bespreking op kerkenraden. Het boek behandelt onder andere: ambten in de praktijk, pastoraat, diaconaat, kerkregering en kerkrecht, gemeenteopbouw, leidinggeven, visieontwikkeling en gesprekken voeren, maar ook onderwerpen als huisgroepen, jeugdbeleid, missionaire gemeente en rouwverwerking.

'De praktijk van het ambt' richt zich op het toerusten van ouderlingen en diakenen die nog geen of weinig ervaring hebben met het ambtelijk werk en de praktische invulling ervan. Daarnaast is de opzet van dit boek ook uitermate geschikt voor ervaren ambtsdragers om nieuwe ideeën op te doen.

De auteurs zijn ervaren docenten in het geven van trainingen voor ambtsdragers: Gerrit Gunnink, Roel Kelder, Joost Smit, Klaas de Vries en Marnix Assink.

ISBN 9789055604722