Waarom Ik Blijf - gedachten over geloof, theologie en wetenschap - A. van den Beukel

Sale!
€ 21,95 € 9,95

ISBN:9789025953461

"Willen jullie ook niet weggaan?", vraagt Jezus aan een handjevol overgebleven getrouwen, als de massa's zich massaal van hem afkeren. Voor die vraag staan de nog resterende gelovigen vandaag ook. In één van de hoofdstukken in dit boek probeert de schrijver duidelijk te maken waarom hij, met overtuiging, blijft. In een ander wat 'de goede strijd' is die daarvoor gestreden moet worden. Het boek bundelt een aantal op zichzelf staande artikelen, waarin verhaald wordt hoe het de gelovige vergaat als hij geconfronteerd wordt met de resultaten van wetenschap of wat daarvoor doorgaat. In de drie vorige boeken lag het accent respectievelijk op de natuurwetenschap, de biologie en de economie. Deze keer wordt een substantieel gedeelte gewijd aan een kritische wandeling in het veld van de theologie. In het hoofdstuk 'Een leek in theologenland' kijkt de schrijver verbaasd om zich heen en probeert te ontdekken wat de vaak stellige uitspraken van aan de weg timmerende theologen te maken hebben met de wetenschap zoals hij die kent. Aan het slot is een drietal lezingen opgenomen over verschillende aspecten van de relatie geloof-wetenschap, die de schrijver naar aanleiding van zijn vroegere boeken op vele plaatsen in het land gehouden heeft.