CD Opwekking 21

€ 14,95

Opwekkingsliederen 21 - nummers 489-505

489 Vader van de schepping
490 Luid gejuich
491 Kom, wees blij in de Heer
492 Groot is de luister van Jezus
493 Jezus, wat een heerlijke naam
494 Uw liefde heb ik lief
495 Hemelse Vader
496 Kadosh / Heilig
497 Ik wil leven door uw Geest
498 Alleen door U
499 Hij komt in majesteit
500 Heer, ik prijs uw naam
501 Laat uw vrede heersen
502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
503 Overvloedig geef Ik u (Vrede zij u)
504 Roep het luid
505 Toon uw heerlijkheid