Eindtijd, Israël en de Islam -Jan van Barneveld

Sale!
€ 14,95 € 7,50

Dit boek gaat over de eindtijd. Maar ook over welke rol Israël en welke rol de Islam in het eindtijdgebeuren spelen.
Als we spreken over de eindtijd zitten we onmiddellijk met een probleem. Want Petrus riep al een kleine 2000 jaar geleden ''Het eind van alle dingen is nabijgekomen'' (1 Petrus 4:7). Wat verstaan we onder 'eindtijd'?
Ook wat Israël betreft is duidelijkheid belangrijk. We hebben het dan over het Joodse volk dat uit de ballingschap is teruggekeerd naar het land dat God aan Abraham, Izak en Jakob en hun nakomelingen onder ede heeft beloofd. Plus de Joden en de andere stammen van Israël die nog in de verstrooiing leven.
Het gaat ook over de Islam. Volgelingen van de profeet Mohammed. De leer van de Islam ligt vast in de Koran en in de Islamitische traditie (Hadith). Het gaat in dit boek niet in de eerste plaats over de leer van de Islam. De nadruk ligt vooral op de eindtijdvisie die de laatste jaren binnen de Islam is ontwikkeld.
Jan van Barneveld laat opmerkelijke en verrassende dingen zien die de moeite van het lezen absoluut waard zijn!

ISBN 9789064511233