Waar komen wij vandaan? - dr. M.J. Paul

€ 13,95

ISBN:9789402906325

Waar komen wij vandaan? Stammen we van apen af of is de mens
afzonderlijk geschapen door God?
De vraag naar onze oorsprong staat centraal in de discussie over
schepping en evolutie. Dit boek wil je helpen bij het nadenken over
deze vraag. De auteur laat zien dat de manier waarop je deze vraag
beantwoordt, afhangt van de manier waarop je de Bijbel uitlegt.
Onze opvatting over schepping en evolutie brengt allerlei consequenties
met zich mee. Zij heeft bijvoorbeeld gevolgen voor onze
visie op de ouderdom van de aarde en voor onze visie op het kwaad
en het lijden in deze wereld. Hoe wij denken over onze oorsprong
bepaalt ook ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.
De auteur schreef een uitgebreide studie over dit onderwerp,
getiteld Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. In Waar
komen wij vandaan? vat hij de kern hiervan op
een toegankelijke manier samen. Dit boek is
geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs.