Gods stem horen - Hanneke van Dam

€ 16,50

Geloven is meer dan het onderschrijven van een serie leerstellingen over God en Jezus. God verlangt naar een intieme relatie met ons. Een relatie waarin we zijn aanwezigheid ervaren en zijn stem horen. En er gehoor aan geven. Is zo'n leven weggelegd voor gewone mensen? En zo ja, hoe spreekt de
Schepper van hemel en aarde dan tot mij?
Vanuit de Bijbel en vanuit haar eigen leven laat Hanneke van Dam in dit boek zien dat het mogelijk is. Ze legt uit waarom het van levensbelang is dat wij Gods stem verstaan. Ze toont aan hoe God spreekt en hoe we ons gehoor op zijn spreken kunnen afstemmen. Ook vertelt ze welke dingen ons kunnen hinderen in het luisteren en bovenal laat ze zien hoe we een levensstijl kunnen ontwikkelen waarin intimiteit met God een belangrijke plaats heeft.
God stem horen is een heel praktisch boek. De hoofdstukken zijn
toegankelijk en kort, en de vragen aan het einde van elk hoofdstuk maken het uitermate geschikt voor persoonlijke toepassing of voor gebruik samen met anderen, bijvoorbeeld op een kring.
Je hoeft geen oudtestamentische profeet of priester te zijn, of een
nieuwtestamentische apostel, om Gods stem te kunnen horen. Het is mogelijk voor jou. In deze tijd!
Hanneke van Dam (1963) vertrok in 2000 naar Mongolië, nadat ze duidelijk Gods stem daarover had gehoord. Over haar 12 jaren daar schreef ze het boek Alles opgeven en rijk worden. Hanneke trouwde in 2012 met de Engelse voorganger Hugo van Driel en woont sindsdien in Engeland.

ISBN 9789059990678