Niet ik, maar Christus - Corrie ten Boom

€ 12,50

Corrie ten Boom is in haar leven voor miljoenen mensen tot grote zegen geweest. Zij bracht het evangelie van Jezus Christus aan massa's mensen in stadions, zalen en kerken. Maar niet alleen daar, zij had ook een woord voor de eenzamen in gevangenissen en ziekenhuizen.

Via Trans World Radio kon zij de boodschap van Gods reddende liefde brengen aan de 'onbereikbaren'.

ISBN 9789060671948

Een kleine dertig van haar inspirerende toespraken zijn in deze bundel opgenomen.