Goede moed - ds. J. Belder

€ 10,50

Dank U, HEERE, dat ik bij U niet meer flink hoef te zijn. Dat ik
mijn verdriet en vragen, mijn worstelingen en verwarring U vrijuit
zeggen mag. Gij weet: U kwijt te zijn is me erger dan de dood.
Dat is voor mij de nacht in de nacht. U begrijpt mij als er nog geen
woord over mijn lippen komt.
Ik dank U, Heere Jezus, dat U mij in mijn nood zo nabij wilt
komen en dat U mij wijst op Uw verlatenheid, waardoor U de
gemeenschap, de vrede met de Vader geopend hebt. Ook voor
mij. In dit geloof ‘keert mijn ziel tot hare ruste weder.
Amen.
In de gekozen gedichten, gebeden en meditaties van dit boek
probeert ds. Belder dicht bij de depressieve medemens te gaan
staan. Vanuit eigen ervaring geschreven, maakt het Goede moed
tot een integer en meevoelend geschenkenboekje.

ISBN 9789058299109