Daniël - Warren W. Wiersbe

€ 6,50

Daniël betekent: 'God is mijn rechter', en daarvan getuigde zijn leven! Daniël wist dat God alles bestuurde, zelfs in het heidense Babel waarheen de Joden verbannen waren. Hij weigerde te schipperen als het om zijn geloof ging. Deze beslissing van Daniël bracht opofferingen met zich mee. Het hield in: discipline in zijn gebedsleven, diplomatie in zijn omgang met regeringsleiders en toewijding aan een 'aparte' levensstijl. Het betekende afhankelijk zijn en blijven van een onveranderlijke God die hem een onwrikbare visie gaf.

Te midden van een heidens volk met een zelfingenomen koning, uitgehongerde leeuwen en een brandende vuuroven zochten Daniël en zijn vrienden God en vonden Hem op een wijze die je inspiratie en kracht zullen geven voor je weg door het leven. Dezelfde God die leeuwenmuilen sloot en zijn mensen ongedeerd uit de vlammen redde, wil je leiden op je weg in dit leven, als je Hem toelaat in je leven. Ben je bereid om die weg te gaan?

Dr. Warren W. Wiersbe is een bekend Bijbelleraar. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk van Back to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur.
Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken op zijn naam staan. Hij en zijn vrouw leven in Lincoln, Nebraska (USA).

ISBN 9789032391515