Hoe kom ik thuis - Rieke Mes

Uitverkocht
€ 24,90 € 7,95

Dementie vraagt om een doordacht zorgconcept in het pastoraat. Dit boek biedt een ontwerp. 

Wat zijn de contouren van een theologisch en pastoraal passend zielzorgconcept voor christelijke geestelijk verzorgers die in het verpleeghuis werken met dementerende ouderen? Deze vraag is het uitgangspunt van deze studie. Tot nog toe bestaat zo'n concept nog niet en dit boek voorziet in deze leemte.
Als eerste beschrijft het de doelgroep, het verpleeghuis en geestelijke verzorging in algemene zin. De auteur onderwerpt diverse pastorale modellen aan een kritisch onderzoek. Vervolgens komt in interviews met geestelijk verzorgers de praktijk aan het woord. Tot slot vindt een ontmoeting plaats tussen theorie en praktijk die bouwstenen oplevert voor een nieuw zielzorgconcept.

ISBN 9023925858