Anbi-status

Stichting Bijbel-In beschikt op dit moment nog niet over een ANBI-verklaring van de Belastingdienst. Deze aanvraag is in behandeling en wij hopen zo spoedig mogelijk hierover te kunnen informeren.