Zorgen in de laatste levensfase - A.A. Teeuw

€ 13,99

Bereid uw huis, want gij zult sterven.' Er zijn momenten dat we ons meer dan anders bewust zijn van de dood: wanneer we zelf ziek zijn, bij het naderende sterven van familieleden, vrienden of bekenden. De dood uitbannen kunnen we niet; vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd. De laatste levensfase geeft vaak veel zorgen, maar vraagt ook zorg. Zorg ten aanzien van het 'eeuwig huis' en zorg voor 'het huis dat wordt afgebroken'. In de praktijk stempelt de naderende dood de zorgverlening, zowel thuis als in een verpleeghuis. Zorgverleners krijgen vaak te maken met ingrijpende vragen rond leven en sterven. Ook bepaalde gewoonten, ernstige gebeurtenissen in het leven, verstoorde familieverhoudingen, onuitgesproken verwachtingen en emotionele uitspraken kunnen de zorg verzwaren. In Zorgen in de laatste levensfase wordt hierop door diverse auteurs ingegaan, waarbij beoogd is de zorg rond de patient en de familie te laten aansluiten bij hun wensen en verlangens. Door de inbreng van cursisten, verzorgenden, verpleegkundigen en andere ervaringsdeskundigen sluit dit boekje nauw aan bij de praktijk.

ISBN 9789058291950