Samen één - Dorine Heij

€ 14,99

De verscheidenheid in de kerk is toegenomen. Onze meningen, voorkeuren en inzichten lopen soms fl ink uiteen en gemeenteleden zijn niet automatisch mensen die je liggen. Hoe kunnen we ondanks deze verschillen toch één zijn als kerkelijk gemeente?
Samen één geeft aan de hand van zes thema's richting aan het omgaan met die onderlinge verschillen. Aan bod komen de liefdestalen, verschillen tussen generaties en in het beleven van het geloof, de diversiteit in taken, rollen en talenten, en ons toekomstbeeld van de gemeente.
Samen één:
* actuele bijbelmeditaties (42 dagen)
* verwerkingsvragen en gesprekspunten
* voor persoonlijk gebruik, huiskring en gemeente
* uitstekend te gebruiken bij de start van een nieuw kerkelijk seizoen
Aan Samen één hebben onder anderen meegeschreven: Atze Buursema, Henk Geertsema, Tiemen en Anita Zeldenrust, Koert van Bekkum, Aad Kamsteeg en Dorine Heij, die ook de eindredactie heeft verzorgd.

ISBN 9789055604869