Uitverkocht

Je baan en je leven - Peter Schalk

€ 9,95

Christen zijn op de werkvloer is geen eenvoudige opdracht. Veel mensen,zowel jongeren als ouderen, ondervinden dat het niet gemakkelijkis om als christen te participeren in de samenleving. Regelmatig is ereen (innerlijke) confrontatie met zaken die indruisen tegen het christelijkegedachtegoed. Steeds moeten keuzes gemaakt worden.De nieuwe ethische serie ‘Christen zijn op de werkvloer’ over arbeid enberoep wil christenen toerusten om hun plaats in te nemen, en keuzesop een goede en inhoudelijke manier te leren verantwoorden.Je baan en je leven gaat in op de opdracht om te arbeiden.Aan de orde komt de plaats van het werk in het leven. Als christen ishet van belang om binnen de arbeid op de juiste wijze:- als rentmeester om te gaan met de schepping;- als mens rekening te houden met de medemens;- als burger naar eer en geweten te handelen in de maatschappij.Bij de verschillende onderwerpen worden praktische voorbeeldengegeven om de thematiek dicht bij de lezer te brengen. Verder wordtelk hoofdstuk afgesloten met enkele stellingen, om verdieping aan tebrengen.

ISBN 9789058298478