Met hart en ziel - Johannes de Heer

€ 22,50

ISBN:9789064512896

Met  hart  en ziel is een bijzonder dagboek waarin de Heer Jezus tot een ieder van ons persoonlijk spreekt.  Niet  alleen  om  ons  te  bemoedigen  en  te  troosten,  maar  vooral  om  ons  de  vreugde  te laten beleven van Hem te kennen. De vraag ligt nu bij ons of wij die relatie willen, aan Hem ligt het niet.

Met hart en ziel is geschreven naar aanleiding van een dagboek over Jezus’ eigen woorden  als weergegeven  in  de  vier  evangeliën,  dat  Johannes  de  Heer,  de  stichter  van  Het  Zoeklicht,  in  1941 publiceerde. Het  taalgebruik  is  aangepast  aan  onze  tijd.  Voor  de  Bijbelteksten  is  gebruik  gemaakt  van  de Herziene Statenvertaling.

Een dagboek met 366 overdenkingen, afgestemd op de persoonlijke omgang met God. Brood voor het hart, heerlijke kost voor een gezond geestelijk leven!