Opwekking - Ons leven is uit God

€ 9,95

ISBN:8717953016683

Ons leven is uit God

Heer onze God

Ons leven is uit God

Ik wil zingen van mijn Heiland

De zaligheid is van God

Juicht, want Jezus is Heer

Verblijdt u in Jezus

Zolang als ik op aarde leven zal

Door Uw genade Vader

Heel mijn hart

Want U bent Machtig

Gij hebt met uw brede gebaren

kom en prijs de Here onze God

Heer, U bent wonderschoon

Komt laat ons zingen vandaag