De Joodse jezus - Gertruud Bakker

€ 16,50

ISBN:9789492959393

Onze ogen worden geopend voor de joodse context van Jezus.

Heeft u zich nooit afgevraagd waarom we naar de bergen moeten kijken of daar onze hulp vandaan komt zoals Psalm 123 ons vertelt? Is Jezus echt ruw tegen de
Syro-Fenicische vrouw? Wat gebeurde er nu werkelijk aan het kruis?
Dit boek benadert deze en andere verhalen met een andere, een Hebreeuwse bril op. Daardoor krijgen ze een nieuwe dimensie. Parels komen boven en zelfs
Zacheüs, de tollenaar, heeft een nieuw jasje aan.
Door te kijken naar de Hebreeuwse context laat de auteur een ander licht schijnen op de verhalen uit de bijbel. Waarbij ze zeker niet wil zeggen dat ze
de waarheid in pacht heeft. Het kan een aanvang zijn om met een open oog en een kritische blik naar de woorden van Jezus te kijken. Het boek verfrist je
geloofsleven en maakt het rijker. De verhalen worden afgesloten met vragen waardoor het geschikt is voor bijbelstudiegroepen of persoonlijke studie.
De joodse Jezus leest als een spannend boek. Laat u verrassen!